Rutin Check up Finansial qqroyalbet88

เหตุการณ์ และความจริงทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับ สั่งการ และควบคุมของจอมเผด็จการและเครือข่าย qqroyalbet88 or 188thai เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้ระบอบเผด็จการ ที่จะครองเมือง ครองอำนาจ ปกครองประเทศ กดขี่ ข่มเหง ริดรอน สิทธิ เสรีภาพ qqroyalbet88 or 188thai ของประชาชน ให้เป็นทาส ไพร่ รับใช้เผด็จการตลอดไป

ในทางกลับกัน จอมเผด็จการ และลิ่วล้อบริวาร ได้ใช้ทุกกลไกของระบบราชการ qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ใช้ทุกองคาพยพ ในเครือข่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ที่มีอยู่ เช่นใช้ปืนปล้นอำนาจ ผ่านทหารโดยการทำการรัฐประหาร ใช้ศาลยุบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย qqroyalbet88 or 188thai สล็อต พร้อมตัดสิทธิทางการเมืองผู้นำฝ่ายประชาธิปไตย ทำลายอำนาจของประชาชน ทำลายระบอบประชาธิปไตย ให้อ่อนแอ วางกับดัก หลุมพราง สร้างอุปสรรค ขวากหนาม ในการพัฒนาประชาธิปไตย ที่เรียกว่า นิติสงคราม

เผด็จการใช้ทฤษฎี และแนวคิด ทำให้คนไทย โง่ จน เจ็บ ลุ่มหลง งมงาย ทำให้คนไทยยากจน qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ออนไลน์ แล้วเอาเงินมาแจก จะได้สยบยอม เป็นสาวก เป็นทาส เป็นฐานคะแนน ให้พรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการ จะได้ใช้เป็นข้ออ้าง ว่าได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน คนไทยจะได้ไม่ต่อต้าน qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ออนไลน์ ไม่ลุกขึ้นมาสู้ หรือ ท้าทายอำนาจของฝ่ายเผด็จการ โดยมี กอ.รมน. กองทัพ สันติบาล เครือข่ายภายใต้ มหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างวัฒนธรรมเจ้า ขุน มูลนาย ที่สำคัญที่สุดผ่านโครงสร้างอำนาจรัฐรวมศูนย์ โดยมีรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช. ปี 60 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแม่บท

ระบอบเผด็จการมีวอร์รูม มียุทธศาสตร์ มียุทธวิธี และมีแผนปฎิบัติการ ที่มีเอกภาพ พุทธัง qqroyalbet88 or 188thai สล็อต เป็นระบบ มีแบบแผน มีเครือข่าย มีโครงสร้างของระบบราชการ ทหาร ตำรวจ ศาล กระบวนการยุติธรรม มีพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการที่มีมวลชน ที่สยบยอม ที่เงินซื้อได้สนับสนุนอยู่หลายล้านคน พุทธัง qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ส่วนใหญ่จะเป็นมวลชน ที่เลือกพรรคร่วมรัฐบาล มวลชนเหล่านี้ ไม่สนใจประชาธิปไตย ไม่สนใจ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคใดๆ ส่วนบน หรือ พวกอีลิทพวกนี้ ขอเพียงแค่เพียงได้รับยศ ตำแหน่ง หรือความมีอภิสิทธิชน ก็พร้อมสวามิภักดิ์ เป็นลิ่วล้อ บริวารของเผด็จการทรราช เช่นสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้ง พวกรัฐมนตรี พวกส ส. ฝ่ายรัฐบาล พวกนี้ไม่สนใจระบอบ ขอเพียงเพื่อให้ตนเอง และวงศ์ตระกูล มีเงิน มียศ มีตำแหน่ง และอยู่รอด ไม่สนใจว่าประเทศจะล้าหลัง คนส่วนใหญ่จะถูกกดขี่

ส่วนล่าง ที่เป็นมวลชนฝ่ายเผด็จการ เป็นคนทั่วไป มีอยู่ทุกสาขา qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อต อาชีพ พวกนี้ยอมรับเศษเงินที่ฝ่ายเผด็จการให้ทานผ่านบัตรประชารัฐ หรือนโยบายแจกเงินของรัฐบาล ส่วนที่คิดไม่ได้ก็พร้อมให้การสนับสนุน ขายเสียง ก้มกราบ หมอบคลาน เป็นสาวก qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อต ของรัฐบาลเผด็จการนี้ ยอมเป็นสาวกของพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการ จนตาย ส่วนที่คิดได้ และยังมีศักดิ์ศรีอยู่ ยอมรับเงินเพราะเข้าใจว่ามันคือเงินภาษีของประชาชน แต่จะไม่สยบยอม ต่อรัฐบาลเผด็จการ และลุกขึ้นมาสู้ เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และประชาธิปไตย รับเงิน แต่ไม่ยอมเป็นทาส ไพร่ ซึ่งถือว่าฉลาด และตื่นรู้แล้ว

Previous post Memaksimalkan SEO Youtube Kamu qqroyalbet88
Next post Mahasiswa ITK Ciptakan Platform Web qqroyalbet88